Werkwijze

Een complete online strategie zorgt ervoor dat je bezoekers van de website weet om te zetten naar betalende en loyale klanten. Om een online marketing strategie op te zetten hanteren wij de volgende stappen.

Stappenplan

We brengen in kaart hoe jouw doelgroep zich online gedraagt. Tijdens het stappenplan bepalen we samen hoe we jouw klanten kunnen bereiken en welke middelen we hierbij gebruiken.

Onderzoek

We beginnen met het onderzoeken van de mogelijkheden. We kijken daarbij naar uw huidige cijfers, doelstellingen en de potentie op diverse online marketingkanalen.

Strategie

Op basis van de resultaten uit het onderzoek stellen we een strategie voor je op. Deze strategie gaat dieper in op de mogelijkheden, benodigde budgetten en we geven een schatting van de mogelijke resultaten.

Opzetten

De strategie vormt de basis voor het opzetten van de campagnes. We richten de gekozen kanalen voor je in en zorgen er tevens voor dat alle resultaten doorgemeten kunnen worden.

Meten

Zodra de campagne gestart is houden we alle statistieken nauwlettend in de gaten. Op die manier hebben we scherp beeld van de ontwikkelingen, waar nodig kunnen we aanpassingen direct doorvoeren.

Rapporteren

De resultaten delen we met je. Dat doen we met behulp van duidelijke rapportages. Tijdens periodieke contactmomenten nemen we de rapportages samen met je door en kijken we waar er nog mogelijkheden liggen.

Optimaliseren

Op basis van de verkregen inzichten en de contactmomenten met je optimaliseren we de campagnes. Zo zorgen we voor optimaal rendement uit jouw investering.

In 3 stappen groeien

Onze werkwijze is transparant, duidelijk en vooral eenvoudig. Geen moeilijke fases, maar concreet een functionele website realiseren. Elk project verschilt, maar heeft in de opbouw en essentie de volgende 3 stappen voor meer conversie.

1. Onderzoek

De kern van een online groeiplan is het antwoord op de volgende twee eenvoudige vragen:

1. Hoe kom ik aan bezoekers?
2. Hoe gaan deze bezoekers converteren?

We onderzoeken waar jouw online kansen liggen en hoe jij jouw website kunt gebruiken om klanten te werven en actief te maken.

2. Strategie

Onze strategische aanpak is gebaseerd op het See, Think, Do, Care-model van Google. Hiermee kan je beter inspelen op de behoefte van de doelgroep.

Het model is net een funnel. Eerst leren ze je kennen, daarna nemen ze je in overweging, gaan ze over tot actie en tot slot worden ze jouw ambassadeur.

3. Analyse

Meten is weten. Om het maximale uit je website te halen is het essentieel om resultaten te analyseren.

Ontdek met Google Analytics waar je bezoekers vandaan komen en wat ze precies doen op je website om zo in te spelen op hun gedrag en behoeftes. Voor meer conversie

Zorg dat het klikt!